NIEUWS

2018-09-10
onze verkiezingswebsite
al ons nieuws over de verkiezingen van 14 oktober vindt je op www.gistel2018.be

2018-06-01
nieuwe kandidaten op onze CD&V-lijst lijst
CD&V Gistel
4 uur ·
Kathleen Bruneel en Lora Patteeuw staan op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Lora Patteeuw is 22 jaar, even oud als het aantal jaren dat Kathleen Bruneel lesgeeft op SIGO. Kathleen gaf in een ver verleden les godsdienst en geschiedenis aan Lora.. Ondertussen is Lora masterstudent Sociaal Werk aan de universiteit van Gent. In Gistel is Lora vooral actief in de KSA, waar ze al 7 jaar leidster is. Ook in de jeugdraad laat Lora haar stem horen. Kathleen doet dat in de Noord-Zuidraad. Vanuit Snaaskerke fietst Kathleen regelmatig naar de Kerkstraat om te helpen in de wereldwinkel. Samen met de vele vrijwilligers wil ze Fairtrade op de kaart zetten in Gistel. Via het project ‘Fair en Lokaal’ mag je dat letterlijk nemen :) Beide nieuwe kandidaten gaan met de enthousiaste CD&V-ploeg de uitdaging aan om op een positieve manier te werken aan een duurzame stad voor en door mensen. Dat is de weg vooruit!


2018-04-14
aanleg speelbos
Een aantal CD&V-ers staken de handen uit mouwen om samen met de leiding van de vier jeugdbewegingen, die mettertijd naar de nieuwe jeugdsite komen, een zestigtal bomen aan te planten voor het speelbos. Ook de milieudienst van de stad en enkele arbeiders waren van de partij.

2018-03-08
Vrouw & Maatschappij Gistel wil pariteit in het lokale beleid!
In het verkiezingsjaar 2018 vieren we in België 70 jaar vrouwenstemrecht! Toch vormt de participatie van vrouwen aan het politieke gebeuren echter nog steeds een pijnpunt. Ondanks de positieve trend van de laatste jaren stellen we immers vast dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de verschillende (uitvoerende) lokale politieke besluitvormingsorganen. Daarom zetten wij op Internationale Vrouwendag 2018 via onze #Sjerpendag hard in op meer pariteit in het lokaal beleid! Naar analogie met de sjerp van burgemeester en schepenen die veel vaker in vrouwelijke handen zou moeten terechtkomen.
Anno 2018 is de politieke participatie van vrouwen nog steeds een pijnpunt in onze wetgevende en uitvoerende organen. Op raadsniveau is de politieke participatie van vrouwen in de lokale politiek (gemeenteraad 37% en provincieraad 41% in Vlaanderen) laag tegenover het federale niveau (42%), het Vlaams niveau (44%) en het Brussels niveau (40%).
Vandaag komen vrouwen nog steeds het minst terecht in de uitvoerende organen. In de schepencolleges is nog maar 34% een vrouw. De slechtste leerling is het provinciale niveau, daar is maar 29% van de deputés een vrouw. In de hoge echelons van de (lokale) politiek zijn vrouwen nog steeds maar heel weinig vertegenwoordigd. Nog geen 20% van de burgemeesters is in België een vrouw, in de centrumsteden nog niet eens 10%.
Om deze situatie aan te klagen stelt V&M Gistel een aantal V&M-leden ludiek voor met een ‘sjerp’! (vlnr Liliane Decorte, Christa Bonny, Annie Cool, Donata Tournoy, Roos Sinnaeve)


2018-01-14
twee nieuwe kandidaten voor onze CD&V-lijst
Vice-ministerpresident Hilde Crevits stelde op onze nieuwjaarsreceptie twee nieuwe kandidaten voor, die de Gistelse CD&V-lijst voor de verkiezingen in oktober zullen versterken.
Het betreft enerzijds de jonge (20 jaar) student Bas Vermeulen en de guitige Armand De drijver (50 jaar). Armand werkt op de boekhouding van het penitentiair centrum van Brugge.


2017-12-17
CD&V-matchbal
Jaarlijks schenkt CD&V een matchbal aan KEG Gistel en SK Snaaskerke.
Vorige zondag was KEG aan de beurt, dit in de derbywedstrijd tegen WS Oudenburg.
De bal leverde KEG Gistel 1 punt op; de wedstrijd eindigde zoals die begon : 0 – 0
Een billijke uitslag waar beide ploegen zich konden in vinden.


2017-05-10
Uitbreiding CD&V fractie gemeenteraad
voorzitter Marc Monstrey: Sedert vorig jaar zetelt schepen Erwin De Clercq als onafhankelijk raadslid in de Gistelse gemeenteraad.
Enkele maanden terug vroeg hij aan CD&V om te kunnen toetreden tot de CD&V fractie.
Dit werd uitvoerig besproken in het CD&V-bestuur van vorige week.
Daar werd uiteindelijk zijn vraag tot toetreding in positieve zin beslist.
- We kennen Erwin als een echte ‘teamspeler’
- Hij zal een waardevolle kracht zijn binnen CD&V Gistel
- Hij verstevigt CD&V binnen de Gistelse politiek.
- Hij zal volgend jaar op de CD&V lijst staan en is een méérwaarde op die lijst.


2017-05-10
Lijsttrekkers verkiezingen 2018
Het CD&V bestuur besliste om naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen te trekken met een ongewijzigd lijsttrekkersteam.
1. Bart Halewyck , burgemeester
2. Annie Cool, schepen en ocmw-voorzitter
3. Lieve Dehaemers, schepen
Deze CD&V-ers hebben hun politieke kunde en ervaring. Wij willen dit ten volle benutten om een nog sterkere CD&V factie te hebben na de verkiezingen.
zie focus-wtv


2016-09-26
borsttaartjes
In het kader van Think Pink (actie ter preventie van borstkanker) kregen de vrouwen een borsttaartje aangeboden met info over het preventief borstkankeronderzoek en de diverse acties van het Sociaal Huis.. Vier Gistelse bakkers maakten negen verschillende creaties van borsttaartjes, die in de loop van de maand oktober in de bakkerijen worden verkocht.

2015-12-17
nieuwe jeugdsite krijgt vorm
Een eerste fase voorziet de bouw van jeugdlokalen voor 4 jeugdbewegingen. Dat zijn de KSA (vroeger de VKSJ-roodkapjes), de Chiro, de scouts Gisco Regenboog en Akabe het Rakkersnest (de scoutsgroep in Gistel voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking). De eerste twee zijn thans gehuisvest in de gebouwen van het oude speelplein in de Zevekoteheirweg en de beide scoutsgroeperingen zitten nu in de oude rijkswachtkazerne in de Stationsstraat.
Wij vinden inspraak en participatie erg belangrijk. De architect kreeg dan ook de opdracht om zoveel mogelijk rekening te houden met de behoeften en de wensen van de toekomstige gebruikers.
Rond de gebouwen wordt een avontuurlijke, groene speelzone aangelegd, waar ook plaats is voor de niet-georganiseerde jeugd.
De ontwerpfase is volop aan de gang en de uitvoering is gepland in 2016.
Op de foto:schepen Lieve Dehaemers, gemeenteraadsleden Jef Pollentier, Jan Willems en Andre Decoster, alsook schepen Annie Cool, gemeenteraadslid Arnold Stael en burgemeester Bart Halewyck bespreken een plan op de plaats waar de jeugdsite wordt aangelegd.


2015-12-17
centrum snaaskerke in het nieuw
Wij klopten aan bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en ontvangen voor dit project een subsidie van 2,5 miljoen euro voor de nieuwe riolering. Er zijn drie uitvoeringsfasen. We starten met de herinrichting van het stationsplein en de omgeving. De technische plannen worden nu verder afgewerkt. We vinden de betrokkenheid van de Snaaskerkenaars heel belangrijk en we zorgen verder voor een duidelijke communicatie.
Op de foto : burgemeester Bart Halewyck, gemeenteraadslid Jef Pollentier, schepen/OCMW-voorzitter Annie Cool, gemeenteraadsleden Arnold Stael en Jan Willems en schepen Lieve Dehaemers aan het stationsplein in Snaaskerke zeggen unaniem: “We zijn verheugd dat we erin geslaagd zijn om te starten met de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke.”


2015-12-17
nieuwe kleedkamers voor KSK Snaaskerke
KSK-Snaaskerke is een bloeiende voetbalvereniging met meer dan 250 leden. De vier huidige verouderde kleedkamers voldoen niet meer. Er komt een nieuw gebouw met zes nieuwe kleedkamers en een polyvalente ruimte.
Op de foto : CD&V-bestuurslid en jeugdtrainer Bart Maene, schepenen Lieve Dehaemers en Annie Cool, burgemeester Bart Halewyck, gemeenteraadsleden Jan Willems, Arnold Stael en Jef Pollentier, samen met een aantal jeugdspelers van U13 vóór de huidige kleedkamers.


2015-12-17
iedereen fit in de tuin van de Zonnewijzer
OCMW-voorzitter Annie Cool: “Ik vind het belangrijk dat mensen bewegen. Je blijft langer gezond en het verhoogt je levenskwaliteit. Daarom is de bewegingstuin in de tuin van de Zonnewijzer voor iedereen gratis toegankelijk”. Er werden verschillende fitnesstoestellen in open lucht opgesteld. Een bord beschrijft de toestellen en het gebruik ervan. Iedereen is er welkom om de spieren te trainen.
Op de foto:OCMW-raadslid Luc Ghyselbrecht aan het schouderwiel, bestuurslid Lieve Vervaeke op de roeier, schepen/OCMW-voorzitter Annie Cool en burgemeester Bart Halewyck aan de armstrekker, terwijl gemeenteraadslid Jan Willems alles goed vindt. Verder is er in de bewegingstuin ook een twist en een beenstrekker


2015-12-17
Gistel BlueAssist vriendelijke stad
"Kijk niet weg als je dit icoon ziet"! De blauwe achtergrond met het witte, herkenbare vraagteken, BlueAssist genoemd, duidt erop dat de persoon die je dit toont zich moeilijk kan uitdrukken.Als winkelier, loketbediende of toevallige voorbijganger kunt u aangesproken worden. Personen met een verstandelijke beperking, autisme, beginnende dementie of anderstaligen hebben vaak hulp nodig om de weg te vinden, om iets te bestellen. Ze tonen u dan een kaart of hun GSM met een boodschap op, bijvoorbeeld toon mij de weg naar het zwembad. In Gistel wonen sinds kort een aantal mensen die hiervan gebruik maken. Ze zullen beroep doen op u om naar hun vraag te kijken. U kunt hen vaak met een kleine uitleg helpen. Dit zorgt ervoor dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. We zijn ervan overtuigd dat elke Gistelnaar bereid is om mee te werken aan een ‘BlueAssist vriendelijke stad’, zodat we een houvast aanbieden aan die mensen die het moeilijk hebben. Meer info www.blueassist.eu en hun facebookpagina.
Op de foto:OCMW-voorzitter Annie Cool en bestuurslid beweging.net Nadia Boydens kijken vol interesse toe en luisteren aandachtig naar een gebruiker van BlueAssist en zijn moeder, die de applicatie uitleggen.


Meer info: gistblueassistlogo.jpg

2015-11-20
woondienst JOGI bestaat 10 jaar
Woondienst JOGI is een Sociaal verhuurkantoor (SVK). JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere huisvestingsmarkt hun weg te vinden. Zo verhuurt ze nu ruim 100 woningen, waarvan een goeie 30 in Gistel. CD&V-Gistel was ruim vertegenwoordigd op de viering.
meer info: JOGI


2015-10-09
Lokaal Overleg Kinderopvang verzamelt speelgoed!
Heeft u op zolder oud speelgoed staan dat u niet weggooit omdat het nog netjes en intact is? Spelen uw kinderen niet meer met hun lego, blokken of ander speelgoed? Het zou toch jammer zijn dat dit daar zomaar staat. Samen met u kunnen wij dat speelgoed een nieuw leven geven en andere kinderen gelukkig maken.
In samenwerking met vzw Sint-Vincentius en de buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem organiseert het Lokaal overleg Kinderopvang een inzamelactie van speelgoed. U kunt dit speelgoed van 19 tot en met 29 oktober afgeven aan de balie van de Zonnebloem in de Pol Gernaeystraat 2 in Gistel, tussen 7 en 12 uur of tussen 16.30 en 18.30 uur.
Het ingezamelde speelgoed wordt tegen een lage prijs te koop aangeboden zodat het voor iedereen financieel haalbaar is om iets aan te schaffen. De opbrengst wordt geschonken aan de Sint-Vincentiusvereniging.
De verkoop van dit tweedehands speelgoed vindt plaats op zaterdag 31 oktober van 14 tot 17 uur in de Zonnebloem, Pol Gernaeystraat 2 in Gistel (straat naast voetbalvelden).
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen.


2015-10-04
goud voor gemeenteraadslid Andre Decoster
Op zondag 4 oktober vierden CD&V raadslid Andre Decoster en zijn echtgenote Cecile hun gouden huwelijksjubileum.
Andre is onafgebroken gemeenteraadslid sedert 1 januari 1983, dus nu reeds 33 jaar.
Gedurende deze periode was Andre ook 10 jaar schepen.
De CD&V fractie was er bij om André en Cecile proficiat te wensen. (foto A.N.)


2015-09-04
landbouwraad verwent bezoekers boerenmarkt
De landbouwraad wil de aandacht richten op het belang om hoeveproducten te kopen rechtstreeks aan de producenten. Het zijn (h)eerlijke producten met een pure smaak uit je eigen streek.
Ze betoonden ook hun steun voor eerlijke prijzen.
Annie Cool, schepen van landbouw, “Met enthousiasme, met een passie voor het beroep, starten jonge landbouwers. We hebben uitmuntende en vakbekwame boeren. Een eig en voedselproductie is noodzakelijk voor Vlaanderen. Onze mensen werken dag en nacht om een kwaliteitsvol, vers product op de markt te brengen. De laatste jaren krijgen ze zelden loon naar werk, we zien hierdoor meer en meer bedrijven in moeilijkheden komen. De boeren zitten op hun tandvlees.“

Dirk Devreese, voorzitter landbouwraad: “De boeren betalen de politieke crisis ten gevolge het Russisch embargo tegen de invoer van Europees voedsel. Voor één liter melk die een boer verkoopt, verliest hij 7 cent. Voor elk varken verliest hij 15 tot 20 Euro. Ook de rundvee- en de groenten- en fruitsector hebben het lastig. Een aantal bedrijven in ons land komt echt in moeilijkheden, ook al zijn het vakspecialisten en hebben ze goede productieresultaten. Ze werken met een verlies. Met deze actie willen we ook campagne voeren voor een eerlijke prijzen politiek. Zo kan het niet verder.”

Eddy Passchyn nodigde iedereen uit voor het ontbijt op zondag 13 september op de Agro-markt in Gistel, dit ten voordele van ‘Boeren op een Kruispunt’, de organisatie die bedrijven in moeilijkheden adviseert en ondersteunt. De opbrengst gaat volledig naar die organisatie, info op www.agro-markt.be.


2015-08-31
Gistel kleurt roze
Het OCMW/sociaal huis organiseert opnieuw tal van activiteiten om aandacht te vragen voor borstkankerpreventie. Zo zijn er een viertal workshops in het lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer. Op dinsdag 22 september om 19 uur komt actrice Veerle Dobbelaere naar zaal Zomerloos een voordracht . Thema is “Foert ik ben veertig”. Deelname bedraagt 10 euro ; VIP-arrangement(met een hapje en een bubbeltje) kost 12 euro. Meer info over alle activiteiten alsook inschrijven gebeurt in het lokaal dienstencentrum de Zonnewijzer, Bruidstraat 9. OCMW-raadslid Lut De Coster is ook dit jaar trekker om de vrouwenbewegingen te laten samenwerken.

Meer info: flyer gistel kleurt rozer 2015.pdf

2015-08-25
Herdenking "Gevecht van Snaeskerke"
101 jaar geleden, op 25 augustus 1914, den ‘grooten’ oorlog was nog geen drie weken oud…. Een 150 tal lichtgewapende Duitse verkenners te paard overvallen zowel het station van Eernegem als dat van Gistel en maken er de spoorweg onklaar. Hun plan is om door te stoten naar Oostende om na te gaan of er inderdaad Britse troepen ontschepen in de haven. De Duitse kurassiers waren ook van plan om zowel in de haven als op het station sabotagedaden te verrichten om de activiteiten van de geallieerden te bemoeilijken. Dank zij de koelbloedigheid van bruggenwachter Caura (hij gooide de bedieningsas van de brug in het water) werden de Duitse verkenners een tijdlang opgehouden aan de Kalsijdebrug, lang genoeg om de Belgische gendarmerie in Oostende te alarmeren. Deze gendarmes slaagden er in om de Duitse verkenners aan de ‘kromme elleboog’ tegen te houden, vijf Belgen lieten hierbij het leven. Om deze heldendaad niet te vergeten werd op 25 augustus een gedenkplaat ingehuldigd aan de Kalsijdebrug.

Meer info: woi.pdf

2015-07-13
Bestickering leegstaande panden centrum Gistel
Originele actie tegen leegstand in centrum Gistel.
De economische raad met vertegenwoordiging van de Gistelse handelaarsbond, UNIZO en stad Gistel wil de leegstand in het Gistels Steedje aanpakken.
Met bestickering moet enerzijds de leegstand visueel verzacht worden en anderzijds krijgt de straat een levendiger beeld. De leegstaande panden vallen door deze bestickering ook beter op voor potentiële nieuwe handelaars.
De bestickering spoort handelaars aan tot ondernemen en maakt bovendien reclame voor de gloednieuwe website van de lokale economie www.gistelen.be.
Met deze bestickering wordt de actie "Zin in Gistelen" opnieuw in de kijker gezet. De look en feel van het "Gistelen" wordt verder uitgewerkt.


2015-07-11
drie cd&v-dames krijgen een ereteken van de vlaamse gemeenschap
Op 11 juli reikt Vlaanderen traditioneel eretekens uit. De hoogste onderscheiding is het Groot Ereteken. Drie prominente CD&Vsters ontvangen vandaag deze schitterende waardering.

Mieke Van Hecke is gekend als de voormalige topvrouw van het katholiek onderwijs. Van 1995 tot 2004 was zij ook Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V.

Jeanne Devos is een Belgische zuster die zich inzet voor hulp aan de armen in de sloppenwijken van Bombay. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

Wivina Demeester tenslotte is gepokt en gemazeld binnen onze partij. Ze bekleedde verschillende ministerposten, zowel op federaal als op Vlaams niveau. Ze wordt geroemd voor haar inzet voor mensen met een verstandelijke beperking.

We wensen deze dames, namens vrouw en maatschappij van cd&v-gistel, van harte proficiat met hun welverdiende onderscheiding.


2015-07-09
stad en ocmw slepen zilveren kinderschoen in de wacht
De stad en het OCMW van Gistel werden bekroond met de zilveren kinderschoen, uitgereikt door de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten), omwille van de unieke samenwerking tussen de kinderopvang de Zonnebloem en de speelpleinwerking de Speelvogel. Een pluim voor onze OCMW-voorzitter Annie Cool en schepen van jeugd Lieve Dehaemers.

2015-07-01
kinderopvang en speelpleinwerking een succesverhaal
Kinderopvang de Zonnebloem en speelpleinwerking de Speelvogel verwelkomen tijdens de zomervakantie dagelijks meer dan 100 kinderen. Voor het eerst kunnen ze gebruik maken van de gloednieuwe ‘houten chalet’ op het terrein “de Speeldernis”. Een team van enthousiaste medewerkers en monitoren staat klaar met tal van activiteiten en evenementen om de kinderen een onvergetelijk vakantie te bezorgen.


2015-06-20
genieten langs de waerevaart
De Waerevaart wordt verbreed zodat de oever een natuurtechnische inrichting krijgt. De oever wordt aan de oostkant verhoogd omwille van het overstromingsgevaar en krijgt een schuine talud waarbij er riet wordt aangeplant voor de waterzuivering. Dit biedt broedkansen voor een aantal zeldzame oever- en watervogels en is ook een ideale paaiplaats voor de vissen. Aan de westkant worden de kaprijpe bomen vervangen en wordt de oever verstevigd. Op het einde van de Waerevaartstraat maakt een fiets- en wandelpad met brugje de verbinding naar de Kanaalstraat. De oude meander wordt terug uitgegraven tot een bufferbekken van 5000 vierkante meter. Om het waterafvoerend vermogen te verhogen wordt de vaart hier uitgebaggerd. Al deze ingrepen zorgen in de toekomst voor een extra toeristische en recreatieve troef.

Meer info: gistwaerevaartplan.pdf

Nieuws

10/09/2018
onze verkiezingswebsite
speciale website voor de verkiezingen
Lees meer
01/06/2018
nieuwe kandidaten op onze CD&V-lijst lijst
Kathleen Bruneel en Lora Patteeuw zijn nieuwkomers op onze lijst
Lees meer
14/04/2018
aanleg speelbos
een aantal CD&V-ers helpen bij aanleg speelbos
Lees meer

Kalender

23/09/2017
CD&V-gezinsbarbecue
jaarlijkse CD&V-gezinsbarbecue
Lees meer

Voorbije activiteiten

14/01/2018
nieuwjaarsreceptie
de nieuwjaarsreceptie van cd&v-Gistel trok een massa volk
Lees meer
13/01/2018
seniorenfeest
De seniorennammiddag van CD&V-Gistel was opnieuw een succes.
Lees meer
21/05/2017
Gezinsontbijt met de burgemeester
Wij mochten ruim 200 aanwezigen verwelkomen op ons gezinsontbijt.
Lees meer

Dossiers

provinciale subsidie voor kampeerautoterrein
Gistels project geselecteerd
Lees meer